OFS JmKFS FAČR ISFAČR Trénink Výsledky Jihomoravsky fotbal Livescore

SK Újezd u Brna     oddíl kopané
29.07.2011 PŘEČTENO : 1892
Všichni  

Slovo předsedy oddílu k hodnocení jara 2011


Dovolte mi vážení příznivci újezdské kopané, abych velmi stručně zhodnotil chod sportovního oddílu na jaře 2011. Předně bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do tvorby procesních cyklů v rámci oddílu SK Újezd u Brna. Příspěvek je věnován nejen sportovní aktivitě klubu, která je pro příznivce kopané nejatraktivnější, ale podíváme se i na zákulisní stránku chodu našeho milovaného sdružení.

Sportovní činnost
A-tým:
V letních měsících naše vedení angažovalo do svých služeb nového hlavního trenéra Josefa Hodečka (tzv. José), který ve dvojici s ikonou místních zábav Liborem Velíškem navrátil do týmu řád a nastolil pravidelnost. Po rozpačitých výkonech v úvodu sezóny se situace v týmu stabilizovala a na jaře naše „jednička“ začala až na výjimky předvádět výkony velmi solidní, což jasně dokládá konečné 3. místo tabulky. Pokud podrobněji analyzujeme výsledky týmu, překvapivě zjišťujeme, že se nám dařilo více bodovat se soupeři z vyšších pater tabulky (Šaratice 3 body, Křenovice 4 b, MS Brno 6 b). Znovu jsme si tedy dokázali, že jsme schopni při disciplinovaném výkonu sehrát vyrovnané utkání s jakýmkoli soupeřem v soutěži. Během uplynulé sezóny jste mohli na hřišti spatřit nové tváře Poláček Aleš, Polášek Martin, Uma Jan a lze říci, že volba těchto osobností nebyla náhodná, ale naopak týmu prospěšná. Za největší přínos pro sportovní stránku klubu vnímám příchod pana Hodečka, se kterým hodláme i nadále spolupracovat.

B-tým: Od naší rezervy neočekáván nadstandardní výkony ani výsledky, přesto ji však vnímám jako velmi důležitou součást klubu. Vážím si každého, kdo se snaží o organizaci tohoto mnohdy nesourodého tělesa. Myslím, že už pominuly neustálé dohady o tom, zda B-tým rušit či nikoliv a pokud budu mít možnost hovořit do dění v oddíle, vždy se budu přiklánět k existenci tohoto souboru. Ostatně taky si chci někde zahrát. Mým velkým přáním je však daleko aktivněji provázat dění mezi oběmi mužskými týmy, a to nejen po stránce sportovní, ale i mimo hřiště. Mám na mysli brigádnickou činnost, péči o mládež apod. V této věci doufám napomohou Tomáš Máca, Wilda Bernický či Renda urbánek.

Dorost: Na místo hlavního trenéra dorostu byl dosazen Marcel Cupák. Úvod sezóny byl z hlediska výsledků velmi milým překvapením. Naopak jarní výkony a především přístup ke sportovní stránce věci považuji za odstrašující. Až na výjimky (Filip Máca, Viktor Fraj či někteří zaskakující žáčci) byla docházka na tréninky tragická a výkony místo gradace se dostali do deprese. Ačkoliv konečné pořadí není vůbec špatné byl bych rád, kdy se přístup všech změnil a fotbal se stal pro většinu puberťáků radostí a nikoliv nepříjemnou povinností.

Žáci: Jako trenér žáků bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu, který se podílí na chodu této věkové kategorie, neboť si myslím, že právě mezi žáky nám rostou budoucí Chlubní, Chalupové, Semmleři, Horáčci či Popeláci. Po podzimní části, kde se žáčci prezentovali průměrnými výkony, zaznamenali v jarní části jednoznačný výkonnostní posun a byli vyrovnaným soupeřem nejsilnějších týmů soutěže. Byl bych rád, kdybych se i nadále mohl spolehnout na práci Pavla Bělohlávka, Květoše Šenkýře, Michala Mariánka či Rudy Lísky.

Přípravka: Dlouhodobě nejúspěšnějším týmem v Újezdě je kategorie přípravek, práce charismatického trenéra Urbánka velí našim nejmenším jednoznačně vyhrávat. Jedinou vadou na kráse je poměrně malý počet hráčů zapojených do zápasového rytmu. Ale jako předseda musím ocenit zapojení se do tréninkového procesu mládeže ze strany Tondy Kozdase či Radka Tálského. Právě v této kategorie musíme budovat náš potenciál.

Ekonomická činnost
Mé myšlení, jakožto nového předsedy újezdské kopané, prošlo určitou katarzí. Reálný stav financí nebyl zrovna příznivý a nové vedení muselo učinit řadu kroků, aby se podařilo fotbalový klub stabilizovat, za což patří dík především Michalovi Mariánkovi. Sezóna 2010/2011 byla finančně zajištěna a podařilo se našemu oddílu najít finanční prostředky i na několik kulturně společenských akcí. Přesto však musím upozornit na fakt, že v současné době při stávající krizi není zajištěna příjmová stránka oddílu na celý rok, proto bych chtěl i touto cestou nabídnout možnost využití reklamních ploch v areálu újezdského sportoviště.

Investiční činnost
Pozorný pozorovatel dění ve sportovním areálu si jistě všiml několika investičních akcí, které během jarních měsíců v areálu proběhly. Do očí bijící v pozitivním slova smyslu je oprava ubytovacího zařízení, která dnes po vizuální stránce snese přísnější měřítka. Přesto však zůstává řada provozně stavebních nedostatků, které zvyšují náklady oddílu. Za dluh vůči veřejnosti byla dlouhodobě považována kvalita občerstvovacího zařízení. Doufám, že se nám tento deficit podařilo vyřešit a do nové sezóny se budeme prezentovat příjemným klubovým posezením s výhledem na hrací plochu.

Mimosportovní činnost
Pokud čtete tento článek jistě Vám neunikl design našich webových stránek, o který se dlouhodobě stará Pavel Petlák a o aktualizaci zpráv další existence. Myslím si, že naše stránky snesou ta nejpřísnější měřítka. Co našem oddíle trochu vázne, je výraznější zapojení do brigádnické činnosti, což ze strany všech členů klubu považuji za obrovský dluh vůči vedení oddílu. Chtěl bych moc poděkovat panovi Vladimíru Staňovi, který se již století pohybuje v administrativních nástrahách fotbalového svazu.

Radek Řeřicha

×
Hodnoťte novinku. Nejhůře 1 až nejlépe 10 body :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Autor : ZabijákZměnil : AD_PetlyHodnocení : 5.2 (1072)